Puchar Polski Nordic Walking 2022

HISTORIA POLSKIEJ FEDERACJI
NORDIC WALKING

Ludzie, fakty i wydarzenia organizowane przez Polską Federację Nordic Walking

POCZĄTKI PFNW

Pierwszy okres historii PFNW obejmuje lata 2005 do 2007 - od nieformalnej współpracy Klubów Sportowych UKS” Orka” , UKS „Łupawa” , Integracyjnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szansa” , UKS Potęgowo oraz Stowarzyszenia Zielona Myśl do formalnego zarejestrowania Związku Sportowego Polska Federacja Nordic Walking. Następny etap działania Polskiej Federacji Nordic Walking obejmuje lata 2007 do roku 2021, Wszystkie opisane niżej wydarzenia są udokumentowane w formie pisemnej ( wybrane dokumenty w załączeniu oraz w formie elektronicznej przekraczającej kilka terabajtów informacji). Załączone informacje są przedstawione w skróconej wersji, chronologicznie od roku 2005 do roku 2021. Najważniejsze wydarzenia sportowe, które odbyły się w ciągu ostatnich 16 lat są dodatkowo podkreślone wytłuszczeniem .

2005

Początki historii PFNW sięgają roku 2005 , kiedy to na zaproszenie i z inicjatywy właściciela firmy Interplastic w Gdyni odbyła się międzynarodowa konwencja INWA , na którą zostali zaproszeni przyszli organizatorzy PFNW .

2006

Grupa entuzjastów( IUKS „Szansa”) uczestniczących w konwencji uzyskała dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na organizację w roku 2006 imprezy promocyjno-sportowej „ 12 godzinnego Bicia Rekordu Świata w Marszu Nordic Walking oraz budowę ścieżki edukacyjno sportowej między Poganicami a Łupawą”. Impreza zgromadziła około 700 uczestników . Została zrelacjonowana i zarejestrowana przez TVP. Impreza była certyfikowana przez samorząd Gminy Potęgowo w oparciu o wytyczne biura rekordów Guinnessa . W roku 2006 trener krajowy INWA Piotr Kowalski przeprowadził szkolenie instruktorów NW w Gdańsku. Uczestnikami byli entuzjaści NW oraz pracownicy naukowi i administracyjni AWFiS w Gdańsku.

2007

W roku 2007 wyszkoleni instruktorzy, w oparciu o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, przeprowadzili imprezę promocyjno sportową „ Bicie rekordu Świata w marszu 6-godzinnym ” w mieście Wejherowo. Wydarzenie zostało wypromowane i udokumentowane przez TVP oraz TV TTM ( Twoja telewizja Morska) Formalna Rejestracja PFNW. Założyciele federacji – IUKS „ SZANSA”. UK” Łupawa”, UKS ”Potęgowo”, UKS „Orka” Gdynia, Stowarzyszenie Zielona Myśl” W AWFIS Gdańsk odbyła się uroczysta inauguracja rozpoczęcia funkcjonowania PFNW i konferencja popularyzująca NW . Przygotowano i ogłoszono zasady i regulamin zawodów Nordic Walking Jesienią 2007 roku w Gdańsku, PFNW po zgłoszeniu wniosku rejestracyjnego do KRS zorganizowała pierwsze Mistrzostwa Małego i Dużego Trójmiasta, w oparciu o przygotowane regulaminy i zasady organizacji zawodów Nordic Walking Polskiej Federacji Nordic Walking.

2008

PFNW nawiązuje współpracę z samorządem miasta Barlinek i uczestniczy w stworzeniu nowego wizerunku miasta jako Europejskiej Stolicy Nordic Walking . Organizowane są zawody sportowe , zostają wyznaczone trasy do NW. Powstaje nowy layout Miasta, związany z promocją Nordic Walking. Federacja organizuje w Gminie Wejherowo pierwszy kurs instruktorów Nordic Walking. W Gdańsku odbywają się kolejne II Mistrzostwa Małego i Dużego Trójmiasta Organizowany jest pierwszy rajd długodystansowy na dystansie 30 km. Gdańsk – w AWFiS zorganizowana zostaje druga konwencja PFNW. Federacja podpisuje z AWFiS umowę o współpracy. Jest to pierwszy w Polsce ośrodek akademicki wprowadzający NW do programów nauczania . Strony umawiają się na prowadzenie badań naukowych dotyczących Nordic Walking. PFNW podpisuje umowę o współpracy i członkostwie z międzynarodowym stowarzyszeniem INWA. ( International Nordic Walking Associaton). Pierwsi instruktorzy PFNW biorą udział w konwencji INWA w Amsterdamie.

2009

W Barlinku organizowane są kolejne zawody NW . Profesjonalni zawodnicy Marek Szuster i Bogdan Trzasko rywalizują w marszu 6-godzinnym w celu pobicia rekordu ustanowionego w Wejherowie. Po raz kolejny TVP dokumentuje i promuje NW. Barlinek otrzymuje nagrodę MSiT i POT za najlepszy produkt turystyczny „ Barlinek Światową Stolicą Nordic Walking” . PFNW zostaje wyróżniona za współorganizację tego projektu. W Gnieźnie przy współpracy z samorządem, Caritas i Gnieźnieńskim Klubem Żużlowym organizowane są PIERWSZE MISTRZOSTWA POLSKI NORDIC WALKING. Nagrody dla najlepszych zawodników wręczają Robert Korzeniowski ( wielokrotny mistrz olimpijski) i Dariusz Szpakowski ( popularny redaktor sportowy) PFNW organizuję III Mistrzostwa Małego I Dużego Trójmiasta oraz III konwencje PFNW W organizację i promocję NW włącza się najniższy szczebel administracyjny. W Gościcinie organizowany jest PIERWSZY RAJD SOŁTYSA . W Warszawie Tiina Arrankoski (Finlandia) międzynarodowy trener INWA prowadzi zajęcia z metodyki nauczania 10 kroków NW. Podczas konwencji INWA w Neselwang ( Niemcy) delegacja PFNW przedstawia założenia rywalizacji sportowej NW w Polsce. Zostaje przekazana informacja o organizacji pierwszego w świecie cyklu zawodów jakim będzie Puchar Polski Nordic Walking. Kierownictwo INWA nie akceptuje rywalizacji sportowej NW.

START PIERWSZEGO PUCHARU NW AŻ DO 2021

2010

Po trzech latach intensywnych działań promocyjnych oraz po zrealizowaniu sześciu zawodów stricte sportowych, opartych o przepisy i regulaminy PFNW zostaje zorganizowany PIERWSZY W ŚWIECIE CYKL ZAWODÓW NORDIC WALKING pod nazwą PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING. W pierwszej edycji PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING znajduje się 6 samorządów z którymi PFNW podpisało umowy na organizację Pucharu Polski W Gnieźnie odbywają się II Mistrzostwa Polski . Patronat honorowy obejmuje Justyna Kowalczyk (multi medalistka igrzysk olimpijskich, wielokrotna zdobywczyni kryształowych kul ). Justyna Kowalczyk przez następne lata będzie wielokrotnie promowała zawody i treningi Nordic Walking organizowane przez PFNW.

2010-2021

Polska Federacja Nordic Walking w okresie 12 lat zorganizowała 12 cykli Pucharu Polski . Łącznie odbyły się 73 zawody rangi Pucharu Polski Nordic Walking.

Szczegółowy wykaz zorganizowanych zawodów i najważniejszych wydarzeń znajduje się z załączniku nr 1

Odnotowano stały przyrost ilości zawodników /uczestników organizowanych imprez. Największą ilość startujących odnotowano w Hajnówce. Wystartowało blisko 1000 zawodników. Przeciętna ilość startujących w zawodach Pucharu Polski to 550 zawodników. W roku 2020 i 2021 ( lata epidemii covid 19) odnotowano zmniejszoną ilość startujących zawodników. Średnia to ok. 350 osób startujących w zawodach.

Równolegle z zawodami rangi Pucharu Polski organizowane były tzw. Puchary Regionalne, w których wyznaczono dwa dystanse - 5 km i 10 km. Imprezy o mniejszym zaangażowaniu kierowane były bezpośrednio do regionalnych grup sportowych , w niedalekiej okolicy od miejsc zamieszkania i treningów sportowych.

W Polsce powstała kilkutysięczna grupa profesjonalnych zawodników Nordic Walking, którzy regularnie uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych przez PFNW.

Stale rośnie grupa amatorów uprawiających Nordic Walking. Szacuje się , że chodzących z kijami jest ok. 3 milionów osób ( dane pozyskane przez Santander Consumer Bank mówiły o ok. 2 milionów osób) jednak rosnąca sprzedaż kijów( markowych)pokazuje znacznie wyższe liczby osób zainteresowanych Nordic Walking

Współpraca Międzynarodowa w latach 2008- 2021

1. PFNW w roku 2008 przystapiła do INWA.

2. 2009 W Neselwang (Niemcy) INWA nie jest zainteresowana rozwojem sportu i organizowaniem zawodów

3. W roku 2012 w Londynie podczas konwencji INWA zawiązała się Grupa reprezentująca 4 kraje ( Polska , Słowenia, Włochy, Niemcy) popierająca organizację zawodów Nordic Walking.

4. Do Polski przyjeżdża prezydent INWA i uczestniczy zawodach Pucharu Polski W Gdańsku. Polska po 8 latach otrzymuje prawo do organizacji konwencji INWA. Dodatkowa PFNW organizuje Światową Konferencję Naukową Nordic Walking. INWA akceptuje organizację zawodów sportowych.

5. W 2013 podczas konwencji INWA powstaje zespół założycielski ENWO ( European New Walking Organization) Na konferencję naukową zorganizowaną przez PFNW wraz z AWFIS Gdańsk przyjeżdżają uczestnicy z 27 krajów świata. Prezentowane są doświadczenia PFNW w zakresie organizacji zawodów sportowych. INWA zmienia oficjalnie zdanie i promuje model rywalizacji sportowej wypracowany przez PFNW. Załącznik. Newsletter INWA

6. W Elblągu w 2015 Niemcy , Polska i Słowenia podpisują dokument założycielski ENWO. Ostatecznie ENWO zostaje zarejestrowane w Słowenii. Olgierd Bojke prezes PFNW zostaje wiceprezydentem ENWO.

7. Do ENWO przystępują Ukraina, Rosja, Białoruś , Włoch, Niemcy, Słowenia, Austria, Polska

8.ENWO organizuje Puchar Europy , Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Europy w Maratonie.

9. PFNW kilkakrotnie organizowało Puchar Europy, Finał Pucharu Europy, Mistrzostwa Europy Nordic Walking. Polscy zawodnicy regularnie uczestniczą w zawodach pucharowych i mistrzowskich ENWO.

10. PFNW uczestniczyła w programach ERASMUS. Zawody i szkolenia odbyły się w Chorwacji, Austrii i Polsce

11. PFNW współpracuje z czołowymi polskimi organizacjami( KS Nordic Walking Polska, Chodzę z kijami PL) zajmującymi się organizacją zawodów sportowych Nordic Walking i promocją NW .

12. Współpraca z polskimi organizacjami nordic walking zaowocowała wspólną organizacją MISTRZOSTW ŚWIATA Nordic Walking pod auspicjami międzynarodowych organizacji ONWF I ENWO. Mistrzostwa Świata są planowane na czerwiec 2022 w Kopalinie .

13. Współpraca z krajowymi partnerami promującymi nordic walking oraz połączenie działań Orginal Nordic Walking Federation z European New Walking Organization stanowi kolejny kamień milowy w rozwoju światowego Nordic Walking.

Przesyłacie nam do publikacji Wasze archiwalne materiały czyli: zdjęcia, filmy, fotografie medali i pucharów, wyniki oraz opis miejsca i datę wydarzenia.

Prześlij
MASZ PYTANIA? Napisz do nas lub zadzwoń.

Maciej Kulka
e-mail: historia.pfnw@gmail.com
tel. 503 147 610