Puchar Polski Nordic Walking 2022

Konferencja popularnonaukowa w Kolbuszowej

3 LIPCA 2021

Szanowni Państwo, Szanowni Nordic Walkerzy, Zapraszamy na konferencję popularnonaukową pt. ” Historia rozwoju marszu z kijami – praktyka i badania naukowe” , która odbędzie się w Kolbuszowej w dniu 03.07.2021. W jednym miejscu będzie można zapoznać się z najważniejszymi badaniami naukowymi i osobami , które prowadzą te badania. Polska jest liderem w światowych badaniach dotyczących Nordic Walking. Nie zawsze ta prawda jest powszechnie znana. Dlatego wydawało się nam , że właśnie w Kolbuszowej, mieście w którym pierwszy raz pokazaliśmy publicznie zasady New Walking należy przybliżyć informację , że jako kraj jesteśmy w czołówce światowego Nordic Walking. Niezwykle ważne badania dotyczące suplementacji witaminą D3 przedstawi prof. Jędrzej Antosiewicz naukowiec Gdańskiego Uniwersytety Medycznego. W czasie epidemii Covid19 wyniki tych badań okazały się niezwykle ważne dla zwiększenia odporności naszych organizmów. Podobnie o wpływie witaminy C opowie prof. Małgorzata Żychowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prof. Igor Zubrzycki przedstawi wpływ treningu mieszanego aerobowo siłowego na parametry krwi u kobiet. Z kolei prof. Magdalena Więcek przedstawi rezultaty treningu funkcjonalnego w kulturystyce. Znana w środowisku Nordic Walking dr Joanna Piotrowska z AWF Warszawa opowie o stabilizacji mięśniowej. Kolejnym wydarzeniem na miarę światową będą wystąpienia Tiiny Arrankoski i Malin Svenson . Obie panie należą do ikon światowego Nordic Walking. Podczas konferencji nauka będzie przeplatała się z praktyką chodzenia z kijami. Przewidujemy mini warsztat New Walking poprowadzony przez jednego z najlepszych trenerów i zawodników NW Mariana Drewę. Będą miał także swój performance, w którym przedstawię w jaki sposób budowaliśmy polski Nordic Walking. Spotkajmy się Kolbuszowej! Olgierd Bojke

I. Historia i rozwój marszu z kijami - praktyka i badania naukowe.

Prelegenci i tematy wystąpień:

1. JĘDRZEJ ANTOSIEWICZ

Prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz kieruje zakładem Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.Jest on absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku i uczniem śp. Prof. dr hab. Jerzego Popinigisa. Od wielu już lat prowadzi badania dotyczące metabolizmu żelaza i witaminy D zarówno na poziomie komórkowym jak i całego organizmu. W swoich pracach wykazał on między innymi, na współzależność metabolizmu żelaza i sygnalizacji insuliny oraz wpływ wysiłku fizycznego na ten metabolizm.Ponadto Jego badania dotyczą poznania molekularnych mechanizmów oddziaływania niektórych składników pożywienia na komórki rakowe i normalne, a także wpływu treningu sportowego na zmiany adaptacyjne u sportowców i ludzi starszych oraz określenie roli żelaza i witaminy D w tych procesach.Jego kariera zawodowa związana jest ze stażami naukowymi w renomowanych ośrodkach naukowych takich jak Uniwersytet w Ankonie, Włochy, Nagoji (Japonia), Pittsburgu (USA).Jest autorem ponad 100 publikacji, między innymi w takich czasopismach jak CancerResearch,JournalBiologicalChemistry,Journal of Cachexia,Sarcopenia and Muscle i innych.

Temat wykładu: Trening Nordic Walking a witamina D-wspólny marsz po odporność

Nordic Walking training and vitamin D – walking together for immunity

2. IGOR ZUBRZYCKI

Urodzony we Wrocławiu, w 1989 uzyskał stopień magistra Biologii ze specjalnością Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1993 uzyskał stopień doktora Biochemii na wydziale Biochemii Uniwersytetu w Cape Town, Republika Południowej Afryki. W 1994 uzyskał stopień magistra inż. Biotechnologii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, Politechniki Wrocławskiej. W 1996 uzyskał stopień Doktora Biochemii w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. W 2001 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych na wydziale Biologii i Nauk O Ziemi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył studia post- doktoranckie m.in., w Lousiana State University, Pittsburgh University Medical School, Philipps- Universität Marburg, European Molecular Biology Laboratory – Heidelberg, Universität Rostock. W swojej karierze naukowej był wykładowcą i profesorem m.in. w Rhodes University, Hanyang Unieversity, Namibia University of Science and Technology. Kariera sportowa: najmłodszy sternik jachtowy w Polsce (w wieku 15 lat), najmłodszy instruktor żeglarstwa w Polsce (w wieku 18 lat), zawodnik klubu bokserskiego Gwardia Wrocław, zawodnikiem Reprezentant Western Prowince, RPA w trójboju siłowym. Zawodnik zawodowego klubu bokserskiego Hannam Boxing Gym, Seul, Republika Południowej Korei. Instruktor kulturystyki IFB

Temat wykładu: Wpływ programu ćwiczeń MAST na parametry antropometryczne, sprawność fizyczną i poziom lipidów w surowicy krwi otyłych kobiet po menopauzie, 

Effect of a MAST Exercise Program on Anthropometric Parameters, Physical Fitness,
and Serum Lipid Levels in Obese Postmenopausal Women

3. MAGDALENA WIĄCEK

Urodzona w Kłodzku, w 2001 uzyskała magisterium w zakresie wychowania fizycznego i fizjoterapii na wydziale wychowania fizycznego Politechniki Opolskiej. W 2008 uzyskała stopnień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 uzyskała stopnień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Odbyła studia doktoranckie u Prof. Volkera Zschorlicha, Uniwersytet w Rostocku i studia podoktoranckie u Prof. Joohona Ahna i Andrew Z. Fire’a (Laureat Nagrody Nobla) Hanyang University. Była wykładowcą i profesorem w Universität Rostock i Hanyang University, Republika Południowej Korei. Czwarta Zawodniczka Polski w Fitness Sylwetkowym, Mistrzyni Namibii w Kulturystyce Kobiet. Instruktor kulturystyki IFBB

temat wykładu : Elementy treningu fukcjonalnego w kulturystyce.

Elements of functional training in bodybuilding

4. MAŁGORZATA ŻYCHOWSKA

dr hab. Małgorzata Żychowska, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunku biologia. Od początku ścieżki zawodowej związana z naukami o kulturze fizycznej. Wieloletni pracownik AWF w Krakowie, AWFiS w Gdańsku, obecnie UKW w Bydgoszczy. Specjalista w zakresie fizjologii, biochemii oraz genetyki. Współpracowała z klubami sportowymi jako fizjolog, kilka lat sprawowała opiekę nad pływakami Klubu MKS Jordan Kraków. Dr hab. Małgorzata Żychowska jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z listy Ministerialnej A i B, oraz czterech monografii autorskich. Główne zainteresowania badawcze związane są z mechanizmami adaptacji do treningu fizycznego, w tym treningu o charakterze zdrowotnym na poziomie molekularnym.

temat wykładu :

Wpływ sześciotygodniowej suplementacji witaminą C 1000 mg/dzień i treningu zdrowotnego( Nordic Walking) u starszych kobiet na ekspresję genów związanych z odpowiedzią immunologiczną – randomizowane badanie kontrolowane

Effect of six weeks 1000 mg/day vitamin C supplementation and healthy training ( Nordic Walking)in elderly women on genes expression associated with the immune response – a randomized controlled trial

II. Praktyka i historia nordic walking:

1. Tiina Arrankoski

Tiina Arrankoski (FIN) (video) , magister sportu i nauk o zdrowiu, nauczyciel stabilizacji spiral mięśniowych, Master trener PowerFingers, międzynarodowy trener nowoczesnego Nordic Walking. Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Nordic Walking (ICNW). Tiina jest trenerem międzynarodowym , który wyszkolił głównych trenerów w Polsce. Jest niekwestionowanym autorytetem Nordic Walking w świecie.

temat wykładu: Modern Nordic Walking (ICNW)

2. Malin Svensson

Malin Svensson (video) Malin pochodzi ze Szwecji, w USA mieszka od 1989 roku. Jest magistrem wychowania fizycznego, byłym biegaczem. W branży fitness pracuje ponad 30 lat. Jest założycielem i dyrektorem klubu Nordic Body. Jest trenerem personalnym Jane Fonda słynnej aktorki i ikony aerobicu z lat 80 XX wieku .Malin w roku 2002 sprowadziła Nordic Walking do Ameryki. Jest wiodącym autorytetem Nordic Walking w świecie

temat wykładu: Obudź się. Ciało i mózg plus 50

3. JOANNA PIOTROWSKA

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany , trener II klasy w piłce siatkowej, trener Nordic Walking PFNW/INWA i Bungy Pump IOAI. Instruktor i członek zarządu w UTW-AWF WARSZAWA jak również koordynator projektów finansowanych przez MPiPS i MSiT. W latach 2009-2012 Członek Zarządu INWA (International Nordic Walking Federation). Koordynator Komitetu Naukowego. Autorka szkoleń, programów nordic walking oraz artykułów naukowych i branżowych z zakresu aktywności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

temat wykładu: Zmiany poziomu równowagi statycznej starszych kobiet uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej nordic walking

Changes in the Static Balance of Older WomenParticipating in Regular Nordic Walking Sessions and Nordic Walking Combined with Cognitive Training

4. Olgierd Bojke

Olgierd jest magistrem wychowania fizycznego.jest instruktorem BnO , trenerem nordic walking, trenerem bungy pump IOAI, Obecnie pełni funkcję prezesa PFNW. Jest pomysłodawcą i twórcą koncepcji New Walking. Wspólnie z przedstawicielami włoskiej, niemieckiej i słoweńskiej federacji Nordic Walking jest założycielem ENWO w której to organizacji pełni funkcję vice prezydenta.

temat wykładu: New Walking następca Nordic Walking?

The New Walking successor to Nordic Walking?

5. Marian Drewa

Przedsiębiorca (właściciel firmy robót energetycznych), społecznik (zuch, harcerz, ratownik WOPR, strażak, uczestnik MP w konkurencjach pożarniczych). Od 2013 uczestniczy w zawodach Nordic Walking. W 2018 w kat wiekowej 60+ zdobył Mistrzostwo Świata w Mosinie z wynikiem 68.00 min na dystansie 10 km. Entuzjasta poprawnego chodzenia z kijami, ustawicznie się kształci. Ukończył kursy instruktorskie i trenerskie PFNW. Mors od 2 lat, stosuje metody treningowe i oddechowe Wima Hofa . Ostatnie odkrycie to treningi z kijami bungy pump.

Zajęcia praktyczne: New Walking